ביום הכיפורים עולים בסולם המדרגות הרוחניות

לאחד מבתי הכנסת בעיירה באירופה, לפני שנים רבות, בעיצומו של יום הכיפורים לקראת תפילת נעילה, הגיע בחור לא מלומד שאינו יודע לקרוא. הבחור מאוד רצה להשתתף בתפילות אבל היות שלא ידע לקרוא ולהתפלל בחר בדרך היחידה שהרגיש להביע את תפילתו. הבחור שרק שריקה חזקה וארוכה. כל המתפללים עצרו את תפילתם והחלו לגעור בבחור. הרב השתיק אותם ואמר שהשריקה של הבחור מעומק ליבו היא התפילה האמיתית הפותחת שערי שמים.

במסורת היהודית יום הכיפורים נחשב ליום קדוש במיוחד בו הבורא שומע את תפילות האנשים. גם אנשים שאינם דתיים מוזמנים ביום הכיפורים לקיים את מנהגי החג ולהתפלל ואז הבורא מכפר להם על החטאים שלהם. מנהגי יום כיפור – צום, איסור רחצה, איסור נעילת נעלי עור, איסור על קיום יחסי אישות וכן סיכה של הגוף בשמן. הסיגופים האלה מהווים סמל לרצון האדם שהאל יכפר על חטאיו. יום הכיפורים על פי המסורת מכפר רק על חטאים כלפי האל ולא חטאים בין אדם לחברו. 

יום כיפור הוא שלב בעלייה למדרגה הבאה

חוכמת הקבלה מלמדת אותנו שיום הכיפורים הינו עוד שלב תיקון האדם במדרגה הרוחנית בה הוא נמצא כדי לעלות למדרגה הבאה, עד שישלים את כל סולם המדרגות הרוחניות הכולל 125 מדרגות. אדם על פי חכמת הקבלה נברא עם רצון לקבל על מנת לקבל או במילים אחרות אגו. כדי להגיע למימוש מטרת הבריאה, שהיא גילוי הבורא לנבראיו בעולם הזה. האדם צריך לרכוש תכונות מתאימות לכך או בשפת הקבלה זה נקרא כלי.

יום כיפור על פי מקובלים הינו יום שמח. הסיבה לכך שהאדם מגלה את התכונה המפריעה לו להגיע למטרת הבריאה שהוא האגואיזם שלו. יום כיפור עם כל האיסורים שהאדם מקבל על עצמו הם נקראים בחכמת הקבלה בשם צמצום. צמצום האגו מאפשר לאדם להתחיל ליצור קשר חיובי ולא אגואיסטי עם הסביבה הרוחנית בה הוא נמצא. קשר כזה יוביל אח"כ לבניית חיבור בינו לבין עוד תשעה חברים שביחד יבנו מבנה רוחני הנקרא פרצוף. תהליך בניית הפרצוף מתואר בשלב הבא של התיקון אותו מסמל חג סוכות. חג שמח.